หัวข้อสัมมนา

The Art of Mind Map By Sam Class เด็ก

เด็กจำเก่ง จำแม่น ประหยัดเวลามากกว่า 10 เท่า
ใช้กับการทำข้อสอบ อ่านหนังสือ
วางแผนการเรียน รายวัน รายสัปดาห์

MindMap จัดระบบความคิดให้สามารถมองเห็น “ความคิด” ออกมาเป็น “รูปธรรม” จะช่วยให้ผู้ที่มีความสามารถดังกล่าวมองเห็นใน “ภาพรวม” และรู้จัก “เชื่อมโยง” ความคิดให้สอดประสานกันอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิด “สร้างสรรค์” และสามารถมองประเด็นต่างๆ ได้อย่างรอบด้านอีกด้วย การฝึกอบรมหลักสูตร “MIND MAPPING” จึงเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถกลั่นกรองและสรุปรวบยอดความคิด ออกมาเป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดี

เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการเรียนรู้ การสร้างระบบความจำที่ถูกวิธี และการเชื่อมโยงความต่อเนื่องของการเรียนรู้ โดยอาศัยเทคนิค Mind Mapping

เหมาะสำหรับ
• นักเรียน

วิทยากรโดย : อาจารย์แซม เสาวรัตน์ ศรีมโนทิพย์

> Certified Coach and NLP
> ผู้รับอนุญาตฝึกอบรมมายด์แม็ป โดย Think Buzan Licensed Instructor

คลิก ! ลงทะเบียน
มิถุนายน 21, 2017

The Art of Mind Map By Aj.Sam Class เด็ก

The Art of Mind Map By Sam C […]
มิถุนายน 20, 2017

The Art of Mind Map By Sam Class ผู้ใหญ่

The Art of Mind Map By Sam C […]
เมษายน 22, 2017
ขายออนไลน์สุดฤทธิ์ ชีวิตดี๊ดี รุ่น 10 @ StarWork Chiang Mai

ขายออนไลน์สุดฤทธิ์ ชีวิตดี๊ดี รุ่น 10

ขายออนไลน์สุดฤทธิ์ ชีวิตดี๊ด […]